gary
00
Jak správně nastavit satelitní parabolu V záplavě uveřejňovaných informací o digitální technice, nových sofistikovaných způsobech komprese dat, HDTV a přijímacích zařízeních o stále menších a menších rozměrech se čas od času setkáme v technických magazínech s příspěvky, které se věnují jednodušším, ale potřebným tématům satelitní techniky. Jako příklad lze uvést příspěvek z časopisu TELE – Satelit Inter., který popisuje nastavení satelitní antény. Pokud jste se tedy rozhodli nainstalovat si vnější jednotku sami, je tento příspěvek určen právě vám. Není jednoduché vyhledat jen tak s přijímačem satelit a ještě nasměrovat optimálně přijímací anténu na satelit. Když se podaří najít satelitní signál, nemusí být nastavení antény stále ještě optimální, s dodávanými upevňovacími prvky lze anténu nastavit pouze přibližně. Negativní jevy jako kostičky v obraze, výpadky, nebo dokonce i tmavá obrazovka mohou rušit příjem za deštivého počasí. Tomu se lze vyhnout pokud využijeme rad, které poskytují odborníci. Satelitní parabola offset o průměru reflektoru 60 cm (nebo její plochá alternativa) s LNB max. 0,3 dB zcela postačí v řadě oblastí pro satelitní příjem při současně vysílaných silných výkonech ze satelitů. Případné rušení satelitního příjmu je způsobováno nepřesným nasměrováním antény na satelit. Vinu na tom mají ve většině případů zastaralé konstrukce upevňovacích prvků. Prvky jsou bohužel často konstruovány pro nastavení analogových satelitních signálů. Pro příjem digitálních signálů jsou ale příliš nepřesné, protože digitální satelitní signál je náročnější v porovnání se signály analogové techniky. V digitální technice je nutné místo na čtyři stupně provést nasměrování s přesností na jeden stupeň, aby se signál dal vůbec zachytit. Nastavení antény Elevaci a azimut si uživatel zjistí snadno (nejčastěji na internetu), samotné nastavení paraboly však může být obtížnější. Pokud jde o elevaci, nastavovací stupnice jsou většinou malé nebo jsou těžko přístupné. Stává se dokonce, že dílky stupnice nejsou přesné a odchylují se až tři stupně od správných hodnot. Pohled na stupnici opatřenou dílky pro nastavení elevace znázorňuje obr. 1a, v praxi je to na obr. 1b. Hodnotu elevace nenastavíme napevno, musí se nastavovat krok po kroku. Při nastavení azimutu je situace ještě horší, protože není k dispozici žádná pomůcka. Nainstalovanou parabolu musíme otáčet kolem nosného stožáru, abychom nalezli směr, ze kterého vysílá satelit. To lze provádět pouze s uvolněnou příchytnou objímkou antény na stožáru, abychom nalezli směr, ze kterého vysílá satelit. Objímka zpravidla není dvojitá. Příklad uchycení antény na stožáru s jednou objímkou (s dvěma třmeny) je patrný z obr. 2a a 2b. Uchycení s jednou objímkou vybavenou jedním třmenem je na obr. 3, na obr. 4 je další příklad uchycení antény s jednou objímkou. Objímka   po   svém   uvolněním   sklouzne   dolů,   což   způsobí,   že   se   nastavená   elevace   změní,   elevační   úhel   je   menší   a   již nesouhlasí   se   správnou   hodnotou.   V   tomto   případě   není   možné   satelitní   signál   vůbec   najít   nebo   jen   s   obtížemi.   Uvolněná objímka   stožáru   ztěžuje   nastavovací   práce   také   dodatečně   v   případě,   že   anténa   sklouzne   dolů   po   stožáru.   Nastavení   antény se    v    tomto    případě    mění    na    neúspěšnou    hru,    zvlášť    v    případech,    kdy    parabolu    nastavuje    pouze    jedna    osoba.    Skoro bezvýsledné   je   to   tehdy,   když   instalujeme   parabolu   na   střeše   domu   bez   měřícího   přístroje   a   vzdálenost   od   antény   k   satelitnímu přijímači a televizoru je velká. Následující rady pomohou jednodušeji a přesněji nastavit vaši přijímací parabolu. 1. krok: dobrá příprava je podmínkou •   Prvním   předpokladem   je   výběr   vhodného   místa   pro   instalaci   paraboly   –   ve   směru   na   satelit   nesmí   být   překážka.   Také vzdálenost   od   přijímače   k   parabole   hraje   svou   roli,   svod   by   neměl   být   příliš   dlouhý.   Kupte   si   pouze   takovou   parabolu,   u   které   je stupnice   elevačních   úhlů   na   anténním   držáku   dobře   čitelná   a   držák   je   lehce   přemístitelný.   Zkontrolujte   také,   zda   je   parabola pro přichycení vybavena dvojitou anténní objímkou. •   Provádějte   nastavovací   práce   pokud   možno   ve   dvou   a   zajistěte   si   bezdrátové   hlasové   spojení   mezi   místem   instalace   antény a televizorem (vysílačka, mobil). •   Zjistěte   si,   kterým   směrem   se   nachází   jih   (kompas,   GPS).   Pokud   je   slunečné   počasí,   stačí   počkat   na   okamžik,   kdy   slunce stojí na obloze nejvýše. V tomto případě je slunce situováno v žádaném jižním směru. • Najděte si na internetu zeměpisné souřadnice (šířku, délku) pro místo instalace satelitní antény. Velmi   přesně   pro   vyhledání   zeměpisných   souřadnic   poslouží   GPS.   Uvedené   souřadnice   lze   také   zjistit   ze   známých   hodnot blízkého   místa.   Existuje   poznatek,   podle   kterého   vzdálenosti   100   km   ve   směru   sever/jih   nebo   východ/západ   mění   stupně   ve směru zeměpisné délky a šířky o jeden stupeň. 2. krok: vyhledání satelitního signálu Ještě   než   začnete   nastavovat   venkovní   jednotku,   je   potřeba   pečlivě   připravit   místo   pro   instalaci.   Pro   trvale   kvalitní   příjem   je potřeba udělat maximum, proto postupujte podle následujících rad: • Po prvním a ještě ne zcela fixním upevnění tyče (stožáru) zkontrolujte pomocí vodováhy, zda je tyč naprosto svislá. •   Následuje   další   upevnění   tyče   (stožáru)   příchytnou   objímkou.   Jako   pomůcku   můžete   přidělat   ještě   jinou   jednoduchou   objímku tak, aby anténa nemohla při nastavování sklouznout. Tuto objímku po ukončení nastavovacích prací sundejte. •   Upevněte   anténu,   aby   seděla   na   dodatečné   anténní   objímce   (pomůcce).   Anténa   by   měla   při   zahájení   nastavovacích   prací směrovat na jih a neměla by být přidělána napevno kvůli jemnému dotáčení (šrouby nechat lehce povolené). •   Druhá   osoba   je   připravena   u   zapnutého   satelitního   přijímače   a   televizoru.   Důležité   je,   aby   přijímač   byl   již   nastaven   na transpondér s aktivním programem na zvoleném satelitu (např. Hot Bird) 13 E, jinak nezaregistruje žádný signál. •   K   nalezení   signálu   otáčíte   pozvolna   parabolou   v   horizontálním   směru   (východně   nebo   západně),   a   to   tak   dlouho,   dokud   se neobjeví žádaný signál. Otáčení se musí provádět velmi pečlivě, což vyžaduje někdy značnou trpělivost. •   Když   vyhledáte   signál,   zpravidla   nesouhlasí   nastavení   na   stupnici   elevace.   Musíte   poté   vyhledat   krok   za   krokem   správný   úhel elevace,   což   opět   znamená   další   práci.   K   provedení   nastavení   zvyšte   nebo   snižte   jeden,   dva,   event.   tři   dílky   na   stupnici elevace anténního držáku a opakujte vyhledávání signálu. 3. krok: jemné doladění – zlepšení úrovně signálu Nyní   přichází   na   řadu   jemné   nastavení   paraboly,   které   se   později   kladně   projeví   při   příjmu   v   deštivém   počasí   nebo   příjmu signálů z transpondérů se slabším výkonem. •   Při   aplikaci   standardního   způsobu   použijeme   pouze   přijímač   a   televizní   obraz.   V   dílčím   menu   prakticky   každého   přijímače   je grafický   ukazatel   úrovně   přijímaného   signálu   –   při   dosažení   signálu   se   ukazatel   zbarvuje   (většinou   zeleně),   navíc   může   být   k dispozici   i   údaj   v   procentech.   Podle   zjištěných   údajů   lze   ještě   elevaci   i   azimut   dále   jemně   doladit   až   na   maximální   hodnotu. Nutno   dodat,   že   grafický   indikátor   signálu   je   pouze   orientační   ukazatel,   použitelný   tehdy,   pokud   nemáme   po   ruce   měřící přístroj. •   Vhodnou   pomůckou   pro   nastavení   paraboly   může   být   finančně   dostupný   vyhledávač   satelitních   signálů   (   Satfinder   –      je   k dostání   i   na   našem   trhu).   Jemné   nastavení   paraboly   s   tímto   přístrojem   může   provést   jedna   osoba   přímo   u   antény.   Satfinder, který   má   velmi   malé   rozměry,   jednoduše   připojíte   mezi   LNB   výstup   a   svod   vedoucí   od   přijímače.   Jeho   citlivost   není   tak   veliká jako   citlivost   profesionálního   měřicího   zařízení,   ale   postačí   k   vyhledání   satelitu   a   poté   již   provádíme   jemné   nastavení   podle předcházejících pokynů. •   Zvažte   také,   zda   instalovat   parabolu   vybavenou   natáčecím   zařízením,   nebo   tzv.   multifeed   (fixní   parabola   s   více   LNB).   Protože krokový   motor   natáčecího   zařízení   vyhledává   po   krocích   jedné   desetiny   stupně,   představuje   motorické   natáčení   velmi   přesný způsob   jemného   nastavení   antény   při   vyhledávání   satelitu.   Paraboly   vybavené   natáčecím   zařízením   se   dodávají   také   s dvojitou anténní objímkou pro uchycení, která poskytuje dobrou záruku proti sklouznutí antény po stožáru.
U nás jste na správné adrese...
00
Jak správně nastavit satelitní parabolu V záplavě uveřejňovaných informací o digitální technice, nových sofistikovaných způsobech komprese dat, HDTV a přijímacích zařízeních o stále menších a menších rozměrech se čas od času setkáme v technických magazínech s příspěvky, které se věnují jednodušším, ale potřebným tématům satelitní techniky. Jako příklad lze uvést příspěvek z časopisu TELE – Satelit Inter., který popisuje nastavení satelitní antény. Pokud jste se tedy rozhodli nainstalovat si vnější jednotku sami, je tento příspěvek určen právě vám. Není jednoduché vyhledat jen tak s přijímačem satelit a ještě nasměrovat optimálně přijímací anténu na satelit. Když se podaří najít satelitní signál, nemusí být nastavení antény stále ještě optimální, s dodávanými upevňovacími prvky lze anténu nastavit pouze přibližně. Negativní jevy jako kostičky v obraze, výpadky, nebo dokonce i tmavá obrazovka mohou rušit příjem za deštivého počasí. Tomu se lze vyhnout pokud využijeme rad, které poskytují odborníci. Satelitní parabola offset o průměru reflektoru 60 cm (nebo její plochá alternativa) s LNB max. 0,3 dB zcela postačí v řadě oblastí pro satelitní příjem při současně vysílaných silných výkonech ze satelitů. Případné rušení satelitního příjmu je způsobováno nepřesným nasměrováním antény na satelit. Vinu na tom mají ve většině případů zastaralé konstrukce upevňovacích prvků. Prvky jsou bohužel často konstruovány pro nastavení analogových satelitních signálů. Pro příjem digitálních signálů jsou ale příliš nepřesné, protože digitální satelitní signál je náročnější v porovnání se signály analogové techniky. V digitální technice je nutné místo na čtyři stupně provést nasměrování s přesností na jeden stupeň, aby se signál dal vůbec zachytit. Nastavení antény Elevaci a azimut si uživatel zjistí snadno (nejčastěji na internetu), samotné nastavení paraboly však může být obtížnější. Pokud jde o elevaci, nastavovací stupnice jsou většinou malé nebo jsou těžko přístupné. Stává se dokonce, že dílky stupnice nejsou přesné a odchylují se až tři stupně od správných hodnot. Pohled na stupnici opatřenou dílky pro nastavení elevace znázorňuje obr. 1a, v praxi je to na obr. 1b. Hodnotu elevace nenastavíme napevno, musí se nastavovat krok po kroku. Při nastavení azimutu je situace ještě horší, protože není k dispozici žádná pomůcka. Nainstalovanou parabolu musíme otáčet kolem nosného stožáru, abychom nalezli směr, ze kterého vysílá satelit. To lze provádět pouze s uvolněnou příchytnou objímkou antény na stožáru, abychom nalezli směr, ze kterého vysílá satelit. Objímka zpravidla není dvojitá. Příklad uchycení antény na stožáru s jednou objímkou (s dvěma třmeny) je patrný z obr. 2a a 2b. Uchycení s jednou objímkou vybavenou jedním třmenem je na obr. 3, na obr. 4 je další příklad uchycení antény s jednou objímkou. Objímka    po    svém    uvolněním    sklouzne    dolů,    což    způsobí,    že    se nastavená   elevace   změní,   elevační   úhel   je   menší   a   již   nesouhlasí   se správnou   hodnotou.   V   tomto   případě   není   možné   satelitní   signál   vůbec najít     nebo     jen     s     obtížemi.     Uvolněná     objímka     stožáru     ztěžuje nastavovací   práce   také   dodatečně   v   případě,   že   anténa   sklouzne   dolů po   stožáru.   Nastavení   antény   se   v   tomto   případě   mění   na   neúspěšnou hru,   zvlášť   v   případech,   kdy   parabolu   nastavuje   pouze   jedna   osoba. Skoro   bezvýsledné   je   to   tehdy,   když   instalujeme   parabolu   na   střeše domu    bez    měřícího    přístroje    a    vzdálenost    od    antény    k    satelitnímu přijímači   a   televizoru   je   velká.   Následující   rady   pomohou   jednodušeji   a přesněji nastavit vaši přijímací parabolu. 1. krok: dobrá příprava je podmínkou •   Prvním   předpokladem   je   výběr   vhodného   místa   pro   instalaci   paraboly –   ve   směru   na   satelit   nesmí   být   překážka.   Také   vzdálenost   od   přijímače k   parabole   hraje   svou   roli,   svod   by   neměl   být   příliš   dlouhý.   Kupte   si pouze    takovou    parabolu,    u    které    je    stupnice    elevačních    úhlů    na anténním     držáku     dobře     čitelná     a     držák     je     lehce     přemístitelný. Zkontrolujte    také,    zda    je    parabola    pro    přichycení    vybavena    dvojitou anténní objímkou. •   Provádějte   nastavovací   práce   pokud   možno   ve   dvou   a   zajistěte   si bezdrátové   hlasové   spojení   mezi   místem   instalace   antény   a   televizorem (vysílačka, mobil). •   Zjistěte   si,   kterým   směrem   se   nachází   jih   (kompas,   GPS).   Pokud   je slunečné   počasí,   stačí   počkat   na   okamžik,   kdy   slunce   stojí   na   obloze nejvýše. V tomto případě je slunce situováno v žádaném jižním směru. •   Najděte   si   na   internetu   zeměpisné   souřadnice   (šířku,   délku)   pro   místo instalace satelitní antény. Velmi    přesně    pro    vyhledání    zeměpisných    souřadnic    poslouží    GPS. Uvedené   souřadnice   lze   také   zjistit   ze   známých   hodnot   blízkého   místa. Existuje   poznatek,   podle   kterého   vzdálenosti   100   km   ve   směru   sever/jih nebo   východ/západ   mění   stupně   ve   směru   zeměpisné   délky   a   šířky   o jeden stupeň. 2. krok: vyhledání satelitního signálu Ještě   než   začnete   nastavovat   venkovní   jednotku,   je   potřeba   pečlivě připravit   místo   pro   instalaci.   Pro   trvale   kvalitní   příjem   je   potřeba   udělat maximum, proto postupujte podle následujících rad: •   Po   prvním   a   ještě   ne   zcela   fixním   upevnění   tyče   (stožáru)   zkontrolujte pomocí vodováhy, zda je tyč naprosto svislá. •   Následuje   další   upevnění   tyče   (stožáru)   příchytnou   objímkou.   Jako pomůcku    můžete    přidělat    ještě    jinou    jednoduchou    objímku    tak,    aby anténa   nemohla   při   nastavování   sklouznout.   Tuto   objímku   po   ukončení nastavovacích prací sundejte. •     Upevněte     anténu,     aby     seděla     na     dodatečné     anténní     objímce (pomůcce).   Anténa   by   měla   při   zahájení   nastavovacích   prací   směrovat na    jih    a    neměla    by    být    přidělána    napevno    kvůli    jemnému    dotáčení (šrouby nechat lehce povolené). •    Druhá    osoba    je    připravena    u    zapnutého    satelitního    přijímače    a televizoru.   Důležité   je,   aby   přijímač   byl   již   nastaven   na   transpondér   s aktivním   programem   na   zvoleném   satelitu   (např.   Hot   Bird)   13   E,   jinak nezaregistruje žádný signál. •   K   nalezení   signálu   otáčíte   pozvolna   parabolou   v   horizontálním   směru (východně   nebo   západně),   a   to   tak   dlouho,   dokud   se   neobjeví   žádaný signál.   Otáčení   se   musí   provádět   velmi   pečlivě,   což   vyžaduje   někdy značnou trpělivost. •    Když    vyhledáte    signál,    zpravidla    nesouhlasí    nastavení    na    stupnici elevace.   Musíte   poté   vyhledat   krok   za   krokem   správný   úhel   elevace, což    opět    znamená    další    práci.    K    provedení    nastavení    zvyšte    nebo snižte   jeden,   dva,   event.   tři   dílky   na   stupnici   elevace   anténního   držáku   a opakujte vyhledávání signálu. 3. krok: jemné doladění – zlepšení úrovně signálu Nyní   přichází   na   řadu   jemné   nastavení   paraboly,   které   se   později   kladně projeví   při   příjmu   v   deštivém   počasí   nebo   příjmu   signálů   z   transpondérů se slabším výkonem. •    Při    aplikaci    standardního    způsobu    použijeme    pouze    přijímač    a televizní   obraz.   V   dílčím   menu   prakticky   každého   přijímače   je   grafický ukazatel   úrovně   přijímaného   signálu   –   při   dosažení   signálu   se   ukazatel zbarvuje    (většinou    zeleně),    navíc    může    být    k    dispozici    i    údaj    v procentech.   Podle   zjištěných   údajů   lze   ještě   elevaci   i   azimut   dále   jemně doladit   až   na   maximální   hodnotu.   Nutno   dodat,   že   grafický   indikátor signálu   je   pouze   orientační   ukazatel,   použitelný   tehdy,   pokud   nemáme po ruce měřící přístroj. •    Vhodnou    pomůckou    pro    nastavení    paraboly    může    být    finančně dostupný   vyhledávač   satelitních   signálů   (   Satfinder   –      je   k   dostání   i   na našem   trhu).   Jemné   nastavení   paraboly   s   tímto   přístrojem   může   provést jedna   osoba   přímo   u   antény.   Satfinder,   který   má   velmi   malé   rozměry, jednoduše   připojíte   mezi   LNB   výstup   a   svod   vedoucí   od   přijímače.   Jeho citlivost   není   tak   veliká   jako   citlivost   profesionálního   měřicího   zařízení, ale   postačí   k   vyhledání   satelitu   a   poté   již   provádíme   jemné   nastavení podle předcházejících pokynů. •   Zvažte   také,   zda   instalovat   parabolu   vybavenou   natáčecím   zařízením, nebo   tzv.   multifeed   (fixní   parabola   s   více   LNB).   Protože   krokový   motor natáčecího    zařízení    vyhledává    po    krocích    jedné    desetiny    stupně, představuje     motorické     natáčení     velmi     přesný     způsob     jemného nastavení     antény     při     vyhledávání     satelitu.     Paraboly     vybavené natáčecím   zařízením   se   dodávají   také   s   dvojitou   anténní   objímkou   pro uchycení,    která    poskytuje    dobrou    záruku    proti    sklouznutí    antény    po stožáru.
U nás jste na správné adrese...
00